Đội ngũ Happy Baby – HappyBaby

Đội ngũ Happy Baby

 

 

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải
Chuyên khoa sâu Thận - Nội tiết 
  • Bác sĩ chuyên khoa 1 - Nhi khoa
  • Các chứng chỉ Đào tạo liên tục về Thận và Nội tiết trong nước và quốc tế
  • Từng là Bác sĩ điều trị Khoa Thận Nội tiết Bệnh Viện Nhi đồng thành phố
  • Chứng chỉ Dinh dưỡng Nhi khoa - Monash University
 

 

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh Thư
Bác sĩ Nhi khoa tổng quát 

  • Bác sĩ chuyên khoa 1 - Nhi khoa
  • Chứng chỉ đào tạo liên tục về sữa mẹ, tiêu hóa, hô hấp trong nước và quốc tế
  • Chứng chỉ Dinh dưỡng Nhi khoa - Monash University
 

 

Bác sĩ Ngô Văn Bình
Bác sĩ Nhi khoa tổng quát 
  • Bác sĩ chuyên khoa 1 - Nhi khoa
  • Chứng chỉ đào tạo liên tục về hô hấp, tiêu hóa, huyết học, sốt xuất huyết.
  • Chứng chỉ Hồi sức cấp cứu trẻ em, Sơ Sinh

 

 

 
 

 

 

Team Phòng Khám