Đội ngũ Happy Baby

Bác sĩ Phạm Quang Vinh
Chuyên khoa sâu Nội Thần Kinh

Bác sĩ Lê Thị Hoa
Chuyên khoa sâu Dinh Dưỡng

 • Bác sĩ chuyên khoa 1
 • Chứng chỉ quốc tế sau Đại học chuyên ngành Nhi khoa tại Sydney University
 • Hướng Dẫn Viên Hồi Sức Cơ Bản – Hội Tim Mạch Hoa Kỳ
 • Hướng Dẫn Viên HeartSaver – Hội Tim Mạch Hoa Kì
 • Chứng chỉ Sơ Cứu – CPR – AED – Hội Tim Mạch Hoa Kì
 • Chứng chỉ Hồi sức Nhi khoa Nâng cao
 • Chứng chỉ an toàn Tiêm chủng – Viện Pasteur
 • Các chứng chỉ Đào tạo liên tục về Thần kinh, Hô hấp, Tiêu hóa, Da liễu trong nước và quốc tế
 • Từng là Bác sĩ luân khoa Bệnh Viện Nhi đồng 1 và Bác sĩ điều trị Khoa Nội Tổng hợp Bệnh Viện Nhi đồng thành phố
 • Bác sĩ chuyên khoa 2
 • Chứng chỉ Hồi sức cấp cứu Nhi khoa
 • Chứng chỉ hồi sức sơ sinh (NRP)
 • Chứng chỉ Hồi sức sơ sinh và ổn định trẻ sơ sinh (STABLE)
 • Hướng Dẫn Viên Hồi Sức Cơ Bản – Hội Tim Mạch Hoa Kỳ
 • Hướng Dẫn Viên HeartSaver – Hội Tim Mạch Hoa Kì
 • Các chứng chỉ Đào tạo liên tục về quản lý Hen suyễn, Dinh dưỡng trong nước và quốc tế
 • Từng là Bác sĩ Nhi Bệnh Viện Quận 2, Tp. HCM


Team Phòng Khám